Skip to content
Menu

Publikacje

Prowadzeni słowami

Mów jak mówca. W publikacji Autorzy przyjrzeli się kilku wielkim mowom z najnowszej historii, które wywarły olbrzymi wpływ na ludzi i ich życie. Wybrane przez Autorów teksty i mowy łączy mniej lub bardziej ukryty motyw wolności. Autorzy odkrywają tajniki mistrzów, którzy swoimi słowami prowadzili miliony ludzi. Poznaj je, i sam mów jak mówca doskonały!

Bezecnik gramatyki polskiej

Poznaj najważniejsze zagadnienia z zakresu gramatyki polskiej i mów jak mówca.

Jacek Wasilewski przeprowadza czytelnika przez kręte zaułki i w zabawny sposób przedstawia poszczególne grupy rzezimieszków, m.in. Przypadkowe towarzystwo, Rzeczownikową brać, Klikę czasownika czy Niesłowne imiesłowy, opisując ich funkcję w językowym półświatku i sygnalizując czyhające zagrożenia. Wspomniany półświatek został przewrotnie sportretowany przez Joannę Czupryniak, zachęcającą czytelnika do niebanalnej interpretacji gramatycznych zawiłości. Przyswojenie tej cennej wiedzy z pewnością usprawni korzystanie z kłopotliwego języka ojczystego w codziennym życiu. Podniesie także kompetencje językowe tych, którzy zawodowo zajmują się przemawianiem. To wspaniała pozycja dla wszystkich miłośników języka polskiego, ale i tych, którzy są z nim na bakier.

Narracje w życiu

Książka daje użyteczny przekrój aktualnego stanu refleksji nad szeroko rozumianą narracją. W ostatniej dekadzie lub dwóch, na świecie i w Polsce, bibliografia prac o najrozmaiciej rozumianej „narracji” spiętrzyła się niebywale. Recenzowana pozycja w dziedzictwie tym znajdzie swoje wartościowe miejsce.

dr hab. Marian Płachecki, Uniwersytet SWPS

Opowieści o Polsce

Retoryka narracji to pierwsza książka opisująca mechanizmy narracyjnych schematów w polityce, historii i mediach. Książka ta unaocznia to, że czasem granica pomiędzy historią, dziennikarstwem, mitem i bajką bywa trudna do uchwycenia, ale badanie takich terenów granicznych jest fascynujące.

W narracji o Polsce i polskości jest mało radości. – Jesteśmy narodem o mitologii ponurej, wojennej i… zafałszowanej. W tej książce Jacek Wasilewski rozkłada opowieści o ojczyźnie na czynniki pierwsze. Tłumaczy polskie schematy myślowe w tabloidach i w podręcznikach od historii. Analizuje “patriotyzm” i historię najnowszą. Przy okazji tworzy skuteczne kompendium wiedzy o tym, jak o Polsce mówić, żeby nas słuchano. Nie tylko do polityków i dziennikarzy.

Retoryka dominacji

Komunikologiczna książka Jacka Wasilewskiego wykorzystuje aparaturę badawczą retoryki, jezykoznawstwa, a także socjologii i psychologii. Dotyka jednego z najważniejszych problemów relacji miedzyludzkich, uzyskiwania i utrzymania przewagi nad innymi. To obowiązkowa lektura dla tych, którzy na liście swoich pożądanych kompetencji mają wpisaną pozycję: Mów jak mówca!