Skip to content
Menu

Publikacje

Uwięzieni w słowach rodziców

Słowa są jak zaklęcia. Mogą odebrać głos, bo „dzieci i ryby głosu nie mają”. Mogą zamrozić emocje, bo „chłopaki nie płaczą”. Mogą zasłonić potrzeby – „nie rób kłopotu”. Mogą zabrać odwagę wyrażania siebie, gdy wciąż słychać „nie wydziwiaj”. Mogą uśpić w nas życie na długie lata. Na szczęście wobec tych słów-zaklęć nie jesteśmy bezbronni. Uświadomiwszy sobie, które fatalne sformułowanie steruje nami, możemy je z siebie zrzucić, odwołując się do innych, uzdrawiających słów; możemy stworzyć dla siebie nową rzeczywistość i stać się w pełni sobą. Bo słowa mają moc. Niszczącą lub uzdrawiającą. I tylko od nas ostatecznie zależy, do których się odwołamy.

Prowadzeni słowami

Mów jak mówca. W publikacji Autorzy przyjrzeli się kilku wielkim mowom z najnowszej historii, które wywarły olbrzymi wpływ na ludzi i ich życie. Wybrane przez Autorów teksty i mowy łączy mniej lub bardziej ukryty motyw wolności. Autorzy odkrywają tajniki mistrzów, którzy swoimi słowami prowadzili miliony ludzi. Poznaj je, i sam mów jak mówca doskonały!

Bezecnik gramatyki polskiej

Poznaj najważniejsze zagadnienia z zakresu gramatyki polskiej i mów jak mówca.

Jacek Wasilewski przeprowadza czytelnika przez kręte zaułki i w zabawny sposób przedstawia poszczególne grupy rzezimieszków, m.in. Przypadkowe towarzystwo, Rzeczownikową brać, Klikę czasownika czy Niesłowne imiesłowy, opisując ich funkcję w językowym półświatku i sygnalizując czyhające zagrożenia. Wspomniany półświatek został przewrotnie sportretowany przez Joannę Czupryniak, zachęcającą czytelnika do niebanalnej interpretacji gramatycznych zawiłości. Przyswojenie tej cennej wiedzy z pewnością usprawni korzystanie z kłopotliwego języka ojczystego w codziennym życiu. Podniesie także kompetencje językowe tych, którzy zawodowo zajmują się przemawianiem. To wspaniała pozycja dla wszystkich miłośników języka polskiego, ale i tych, którzy są z nim na bakier.

Narracje w życiu

Książka daje użyteczny przekrój aktualnego stanu refleksji nad szeroko rozumianą narracją. W ostatniej dekadzie lub dwóch, na świecie i w Polsce, bibliografia prac o najrozmaiciej rozumianej „narracji” spiętrzyła się niebywale. Recenzowana pozycja w dziedzictwie tym znajdzie swoje wartościowe miejsce.

dr hab. Marian Płachecki, Uniwersytet SWPS

Opowieści o Polsce

Retoryka narracji to pierwsza książka opisująca mechanizmy narracyjnych schematów w polityce, historii i mediach. Książka ta unaocznia to, że czasem granica pomiędzy historią, dziennikarstwem, mitem i bajką bywa trudna do uchwycenia, ale badanie takich terenów granicznych jest fascynujące.

W narracji o Polsce i polskości jest mało radości. – Jesteśmy narodem o mitologii ponurej, wojennej i… zafałszowanej. W tej książce Jacek Wasilewski rozkłada opowieści o ojczyźnie na czynniki pierwsze. Tłumaczy polskie schematy myślowe w tabloidach i w podręcznikach od historii. Analizuje „patriotyzm” i historię najnowszą. Przy okazji tworzy skuteczne kompendium wiedzy o tym, jak o Polsce mówić, żeby nas słuchano. Nie tylko do polityków i dziennikarzy.

Retoryka dominacji

Komunikologiczna książka Jacka Wasilewskiego wykorzystuje aparaturę badawczą retoryki, jezykoznawstwa, a także socjologii i psychologii. Dotyka jednego z najważniejszych problemów relacji miedzyludzkich, uzyskiwania i utrzymania przewagi nad innymi. To obowiązkowa lektura dla tych, którzy na liście swoich pożądanych kompetencji mają wpisaną pozycję: Mów jak mówca!