page-header

Publikacje

sztuka narracji jest kluczowa w storytellingu

Narracje w życiu

Książka daje użyteczny przekrój aktualnego stanu refleksji nad szeroko rozumianą „narracją”. W ostatniej dekadzie lub dwóch na świecie i w Polsce bibliografia prac o najrozmaiciej rozumianej „narracji” spiętrzyła się niebywale. Recenzowana pozycja w dziedzictwie tym znajdzie swoje wartościowe miejsce.

dr hab. Marian Płachecki, Uniwersytet SWPS

retoryka to sztuka wywierania wpływu

Prowadzeni słowami

W publikacji Autorzy przyjrzeli się kilku wielkim mowom z najnowszej historii, które wywarły olbrzymi wpływ na ludzi i ich życie. Wybrane przez Autorów teksty i mowy łączy mniej lub bardziej ukryty motyw wolności. Poznaj tajniki mistrzów, którzy swoimi słowami prowadzili miliony ludzi.

Książki na temat retoryki, perswazji i publicznych wystąpień

Opowieści o Polsce

Retoryka narracji to pierwsza książka opisująca mechanizmy narracyjnych schematów w polityce, historii i mediach.
Książka ta unaocznia to, że czasem pomiędzy historią, dziennikarstwem, mitem i bajką granica bywa trudna do uchwycenia, ale badanie takich terenów granicznych jest fascynujące.

Retoryka dominacji

Komunikologiczna książka Jacka Wasilewskiego wykorzystuje aparaturę badawczą retoryki, jezykoznawstwa, a także socjologii i psychologii. Dotyka jednego z najważniejszych problemów relacji miedzyludzkich, uzyskiwania i utrzymania przewagi nad innymi.