Skip to content
Menu

Jak być wiarygodnym i autentycznym mówcą?

Wiele osób marzy, aby być wiarygodnym i autentycznym mówcą. Powszechnie uważa się, że wystarczy mówić płynnie i używać oryginalnego języka. Osoby, które skupiają się głównie na staranności, odbierane są jako sztuczne. Słuchacze nie traktują ich wypowiedzi jako wiarygodne. Aby być wiarygodnym i autentycznym mówcą warto być sobą. Czuć się swobodnie i pewnie w kontakcie z audytorium.

Jak przemawiać i być dobrze odebranym?

Mistrzowie mowy postrzegani są jako oratorzy, którzy mają za zadanie nas oszukać. Być może jest to skutek strachu przed nowomową polityczną lub styczności z marketingiem w codziennym życiu. Dlatego, aby zostać zrozumianym i odebranym pozytywnie, powinno się nawiązać więź z odbiorcą. W jaki sposób? Należy zachować harmonię pomiędzy mową codzienną a formalną. Na początku przemowy warto przywitać się ze słuchaczami, w sposób nie do końca oficjalny. Oczywiście, nie powinno się kierować do rozmówcy na “ty”, ale można docenić obecność publiczności lub wprowadzić ciekawą dygresję. Na początku przemowy, nie można jednak zachwalać publiczności lub siebie samego zanadto. Im bardziej przypadkowo prezentuje się wtrącenie, tym bardziej jest wiarygodne dla otoczenia. Wykorzystać można każdą sytuację, która wpływa zarówno na mówcę, jak też na odbiorców. Przykładem mogą być warunki w sali, dzwonek telefonu, pogoda, spóźniony uczestnik. Wszystko to służy do nawiązania kontaktu. Najważniejszą cechą dobrej przemowy jest umiar i złoty środek. Nawet przemowa w sytuacji oficjalnej, powinna nosić częściowo cechy rozmowy.

Jak mówić, aby być wiarygodnym i autentycznym mówcą?

Nie powinno się mówić zbyt szybko ani też zbyt wolno. Taka sama zasada dotyczy tonu głosu. Dodatkowo sposób mówienia powinno się dostosowywać do tematyki przemowy. Na przykład, jeśli chcemy podkreślić jak szybko rozwija się biznes lub jaką prędkość osiąga pojazd, nie powinniśmy mówić powoli i cicho. Sposób mówienia powinien być dość swobodny i naturalny. Powolne mówienie połączone z mocnym akcentowaniem słów zdecydowanie kojarzy się z polityką i oratorstwem.

Mowa ciała i dobór słów – idealna harmonia.

Podczas przemowy powinno się kierować wzrok w stronę publiczności. Bezruch lub przewracanie oczami i kierowanie wzroku w różnych kierunkach – nie sprzyjają budowaniu zaufania. Można także gestykulować, jednak stosowanie gestów bardzo znaczących i przesadnych kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Osoba przemawiająca musi być przede wszystkim postrzegana jako postać, która zachowuje naturalnie. Jednocześnie spontaniczność trzeba łączyć z kompetencją i wiedzą. Jeden aspekt nieuzupełniony drugim, nie spełni dobrze swojej roli.

Nie można także kierować się do publiczności w sposób obraźliwy. Granica nie jest jednak łatwo wyczuwalna. Na przykład, za obraźliwe może być wymawianie każdego słowa bardzo wyraźnie i dopytywanie, czy odbiorcy zrozumieli przekaz.

Autentyczny mówca przede wszystkim myśli o tematyce, którą przedstawia słuchaczom. Dzięki temu, odpowiednie akcentowanie słów jest łatwiejsze. W efekcie odbiorcy również zaczynają rozmyślać na dany temat. Odpowiednie zobrazowanie tematu to klucz do skutecznej komunikacji. Jeśli jednym z celów mówcy jest negocjacja lub sprzedaż, nie można odbiorcy przekonywać na siłę, używać perswazji, przesadnie zachwalać produktu. Najważniejsza jest więź z odbiorcą, wzajemny szacunek, słuchanie, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.