page-header

In: Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne to inaczej umiejętności społeczne. Wykorzystujemy je w relacjach z innymi ludźmi, aby:

 • zaspokoić własne potrzeby i osiągnąć zamierzone cele (np.: zdobyć lub utrzymać władzę, pracę, wiedzę, pieniądze itp.)
 • inicjować i podtrzymać pozytywne relacje z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji).
Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają ludziom odnaleźć się w życiu prywatnym i zawodowym. Suma tych umiejętności wpływa natomiast na kondycję rodziny, wspólnoty, społeczności lokalnej, narodowej, a także przewagi konkurencyjnej firmy czy organizacji. Kluczowe umiejętności interpersonalne, to umiejętności:
 • nawiązywania kontaktu z innymi,
 • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania,
 • zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym,
 • negocjacyjne,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • pracy zespołowej,
 • zachowań asertywnych,
 • wywierania wpływu,
 • delegowania uprawnień,
 • adaptacji społecznej.
Trudno zmierzyć, w jakim stopniu drugi człowiek przyswoił sobie umiejętności interpersonalne. O naszej sprawności interpersonalnej świadczy nasz stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Kompetencje interpersonalne rozwijamy całe życie. Kluczowe jest posiadanie wiedzy społecznej umożliwiającej dokonanie analizy sytuacji i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania oraz odpowiedniej postawy interpersonalnej nacechowanej pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie. Umiejętności interpersonalne są bardzo poszukiwanymi umiejętnościami na rynku pracy. Pracodawcy obecnie kierują swoich pracowników na treningi kompetencji społecznych, wszelkiego rodzaju warsztaty w tym zakresie oraz coaching lub mentoring. Tego typu szkolenia najczęściej koncentrują się na pracy w grupach oraz odgrywaniu scenek, wchodzeniu w narzucone role. Sprzyja to podniesieniu kompetencji społecznych, co w przypadku pracowników przekłada się na wzrost ich kompetencji zawodowych i lepsze funkcjonowanie organizacji, a w przypadku osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych, zwiększa ich kompetencje społeczne warunkujące, między innymi aktywność na rynku pracy i rynku edukacyjnym, skuteczność samodzielnych działań w poszukiwania pracy, a także lepsze radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego.

Jak wydobyć emocje słuchaczy? Tego uczymy na warsztatach, prelekcjach i konsultacjach
Jak wydobyć emocje i wzbudzić zaangażowanie?

Jak wydobyć emocje i wzbudzić zaangażowanie? To pytanie trenerzy i inne osoby, które zajmują się edukacją dorosłych zadają nam obecnie bardzo często. Tym dzielimy się podczas prelekcji online dla platformy EPALE.

sporne nieporozumienia to częsta przyczyna kłótni
Słowne nieporozumienia

Zdarzają Ci się nieporozumienia i konflikty? Jak reagujesz, gdy ktoś Cię atakuje lub stawia w niezręcznej sytuacji? Czy to, co mówisz, łagodzi czy zaognia sytuację? Poznaj sposoby, aby temu zaradzić.

Perswazja zaczyna się od empatii
Perswazja zaczyna się od empatii.

Marzysz o tym, aby być wiarygodnym i przekonującym mówcą? To wymaga umiejętności interpersonalnych. Ucz się tego nie tylko na scenie, ale w każdej rozmowie. Perswazja zaczyna się od empatii.

10 łamańców językowych
10 najtrudniejszych łamańców językowych

Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie znałaby żadnych przykładów łamańców językowych. Dla jednych są one tylko ciekawostką. Dla praktyków wystąpień to jednak narzędzie do doskonalenia dykcji i utrzymywania aparatu mowy w świetnej kondycji.

Być wiarygodnym i autentycznym mówcą
Jak być wiarygodnym i autentycznym mówcą?

Wiele osób marzy, aby być wiarygodnym i autentycznym mówcą. Powszechnie uważa się, że wystarczy mówić płynnie i używać oryginalnego języka. Naszym zdaniem warto być sobą.

Czy głos da się ćwiczyć
Czy głos da się ćwiczyć?

Mnóstwo osób pragnęłoby cudownie się wypowiadać, lecz uważają, iż jest to niemożliwe. Mnóstwo osób wstydzi się przemawiać, gdyż myśli, iż im to nie wychodzi. Każdy, choćby najgorszy głos można wyszkolić, a najlepszy należy ćwiczyć, żeby nie osłabł.

Jak budować relacje z Klientami
Jak budować relacje z klientami?

Pozytywne relacje z klientami to podstawa dobrze prosperującego biznesu. Sztuką jest nie tylko przyciągnąć klienta, co utrzymać go na dłużej. Jak to zrobić? Trzeba zapaść w jego pamięci. W jaki sposób wyróżnić się z tłumu?

Konstruktywna krytyka to ważny element komunikacji interpersonalnej
Jak szef może schrzanić ochrzan

Konstruktywna krytyka – to jeden z kluczowych elementów komunikacji. Gdy menedżer chce wskazać pracownikowi obszar do poprawy, musi uważać. Jeśli zrobi to nieumiejętnie, może schrzanić ochrzan.

Prezydent Bush potrafi chwalić i motywować studentów
Chwalić by motywować i wspierać

Dobrze sformułowany komplement wzmacnia i dopinguje do działania. Zdawkowa, nieszczera lub nieprzemyślana pochwała może podciąć skrzydła oraz zaszkodzić zarówno osobie obdarowującej, jak też i obdarowywanej.

Mówca nie chwali sam siebie
Co traci mówca, gdy chwali sam siebie?

Skoro warto chwalić innych, to może warto, aby mówca chwalił samego siebie? Czy taka pochwała może przysporzyć mówcy nowych fanów? Według nas narcystyczny mówca, który chwali sam siebie, może więcej stracić niż zyskać.